Voedt je lichaam, geest en ziel

scroll hieronder voor meer informatie

Voedt je lichaam, geest en ziel

Het woord ‘holistisch’ is afkomstig van het Griekse woord ‘holos’, (ὅλος) wat ‘alles’, ‘geheel’, ‘totaliteit’ betekent. Wanneer we over ‘holistische therapieën’ spreken verwijzen we naar die alternatieve behandelingen, waarmee we de natuurlijke helende kracht van het organisme kunnen stimuleren. De holistische natuurgeneeskunde beschouwt elk levend wezen als een eenheid, die lichaam, geest en ziel integreert.

Deze benadering heeft als doel de patiënt te behandelen en niet de ziekte. Het uitgangspunt is dat alle mensen een aangeboren helende kracht hebben. Zodra we een onbalans van fysieke, emotionele, spirituele of  milieutechnische aard herkennen zijn we in staat om een ​​immanente heling op te wekken die in ieder van ons  aanwezig is;  gecentreerd op de grootste kracht die we kennen: de liefde.

Onder de verschillende pathologieën die genezen kunnen worden, zijn er verschillende die veroorzaakt worden door emotionele wonden: spierproblemen, hoofdpijnen, depressie, angst, lage stemmingen (die zich meestal manifesteren in de vorm van stress),  slaapstoornissen,  angststoornissen, huid problemen, of paniek, naast  andere fysieke en psychische kwelling. 

Praktisch gezien kunnen alternatieve therapieën variëren, van veranderingen in de levensstijl namelijk: door een dieet en fysieke activiteit. Vanuit mijn perspectief zijn deze therapieën een steun op ons evolutionaire pad en Ik geloof  in de innerlijke kracht van ieder mens en dat de ware convolutie de essentie is van ons innerlijk proces, dat liefde en vrijheid is.

Ik denk dat we een reis  naar het zelfbewustzijn afleggen en door onze houding tegenover de krachten van het leven te ontspannen zijn we in staat om onze levens-houding te verruimen; wat tot een beter begrip en naar een ontmoeting met ons meest authentieke wezen leidt.

De holistische therapieën verwerpen de traditionele geneeskunde niet. Ze bieden een alternatief en vullen haar aan.

Genezing van de emoties, is genezen van het lichaam!