De meridianen zijn kanalen waardoor de energie van onze organismen circuleert. Deze kanalen zijn symmetrisch verdeeld door het lichaam en zijn verbonden met elk van onze organen. Alle emoties zijn gekoppeld aan de vitale organen, en deze, op hun beurt, aan bepaalde punten en energiekanalen van het lichaam, waardoor de ‘Chi’ of ‘Qi’ stroomt. Deze vitale energie, die elk levend wezen bezit, is verantwoordelijk voor de connectie van het fysieke lichaam met de denkvermogen, de emoties en geest, evenals met de energie van andere levende wezens.

Wanneer de organen niet genoeg energie ontvangen via de meridianen – als gevolg van een blokkade in de stroom van chi – is het mogelijk dat onze fysieke en emotionele gezondheid wordt aangetast, waardoor we het vermogen om te voelen verliezen, net als dat om contact te maken met anderen, de omgeving en onszelf.

Deze blokkades kunnen te wijten zijn aan verschillende oorzaken: dieet, emotionele, traumatische of schadelijke mentale activiteit of omgevingsfactoren. Vaak slepen we de effecten van eerdere ervaringen mee, die we projecteren op het heden. Deze kunnen in het onbewuste blijven en, zonder opgemerkt te worden, invloed hebben op organen en systemen.

Om deze verstoringen vrij te maken, stimuleren we specifieke accupunten op de meridianen, door middel van drukken of vitaliseren, op deze manier deblokkeren we de stagnerende, belemmerende, buitensporige of tekortschietende energie van de organen en hun meridianen, en helpen zo de goede stroom van Chi, of vitale energie te stimuleren.

We hebben een lymfatisch systeem, bloedsysteem, zenuwstelsel en ook een energiesysteem. Als we de meridianen in hun geheel zouden kunnen zien, zouden we ons lichaam observeren als een uitgebreid en complex netwerk, een ruimte verbonden door een netwerk van energieke kanalen.