Reading en healing

Wat is reading en healing? Reading en healing zorgt voor essentiële energie, het gaat om contact op wezensniveau. Dit is voor veel mensen een bijzondere ervaring, waarbij het van belang is dat ze deze energie ‘toelaten’

. Naarmate de cliënt het toelaat om de energie te laten lezen is het mogelijk om meer informatie te verkrijgen over de actuele stand van zaken en de diepere oorzaak van eventuele problemen. Op die manier is het van grote toegevoegde waarde en kan de reading of healing therapeut helpen bepaalde oorzaken van problemen boven tafel te krijgen.

Tijdens een sessie gaat de therapeut op zoek naar oorzaken van problemen, door gebruik te maken van specifieke energieën. Ons energiesysteem bestaat uit verschillende soorten psychische energie, waar we ons bewust van dienen te worden. Een therapeut heeft zich ontwikkeld om die energie waar te kunnen nemen, om aan de hand daarvan voor een reading of healing te zorgen. Tijdens een reading leest de therapeut de energie en zal hij of zij deze beschrijven. Een reading wordt meestal gevolgd door een healing, om het proces te ondersteunen en af te ronden.

Verschillende soorten readings

We onderscheiden verschillende soorten readings, zoals de:

  • Roos
  • Aura
  • Chakra

In het eerste geval staan de verschillende aspecten van de roos centraal tijdens de reading of healing. Het gaat om de wortels, de stengel, de bloem en de zon. De wortels staan voor de verankering van de realiteit, de stengel staat voor de levenshouding en het dragend vermogen. Een therapeut ziet de bloem als mogelijkheid tot zelfontplooiing en de zon als de wezenskern.

Een aura reading richt zich vooral op het persoonlijke proces in het leven. Hoe ervaart de cliënt zijn of haar omgeving, belangrijke anderen en het leven in het algemeen? Zowel de vorm, de kleur als de sfeer van het aura zijn van belang, net als de emotionele en de fysieke laag.


Tijdens een chakra reading door een reading therapeut zijn het de verschillende thema’s voor de chakra’s die een rol spelen. Het gaat om de voeten, de stuit, de buik, de zonnevlecht, het hart, de handchakra’s, de keel, het voorhoofd en de kruin.

Branchevereniging reading en healing

We kennen in Nederland het CLI als een branchevereniging voor readings of healings, dit is het Centrum voor Leven in Intuïtie. Zij verzorgen readings en healings en zorgen daarnaast voor opleidingen en workshops op dit gebied. Daarnaast zorgen zij er mede voor dat deze alternatieve geneeswijze regelmatig wordt vergoed door de verzekeraar.